Forord Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer fremgår af lovbekendtgørelse nr. 216 af 12. marts 2007 om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer, se nedenstående oversigt.

Loven trådte i kraft den 1. juli 1975.

Lovændringer mv. Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændring

816

12.09.1996 Lovbekendtgørelse

1098

29.12.1997 Klagestrukturen

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

165

15.03.2000 Opkrævningsloven

1029

22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf

463

07.06.2001 Regulering af erstatningsbeløb
853 16.10.2002 Lovbekendtgørelse
428  06.06.2005  Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.
216 12.03.2007  Lovbekendtgørelse