EU-Tidende mv.
Links
Direktiver og forordninger mv. offentliggøres i EU-Tidende og kan ses på EU-Kommissionens hjemmeside (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm), se i øvrigt link til

Direktiver, forordninger mv.Direktiver og forordninger mv. om de harmoniserede punktafgifter er nedenfor oplistet emnevis og med anførsel af evt. ændringsdirektiver og -forordninger.

Der bruges følgende forkortelser:

  • RDIR, RFO og RBE for henholdsvis Rådets direktiver, forordninger og beslutninger.
  • KFO, KBE, KHE og KME for henholdsvis Kommissionens forordninger, beslutninger, henstillinger og meddelelser
  • EP for Europa-Parlamentet.

Cirkulationsdirektivet (generelle ordning)RDIR 92/12 af 25.02.92 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed (senest ændret ved RDIR 2004/106 af 16.11.04).

RDIR 2008/118 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF har virkning fra d. 1. april 2010

KFO 2719/92 af 11.09.92 om det administrative ledsagedokument ved omsætning af punktafgiftspligtige varer under afgiftssuspensionsordninger (ændret ved KFO 2225/93 af 27.07.93).

KFO 3649/92 af 17.12.92 om et forenklet ledsagedokument med henblik på omsætning inden for Fællesskabet af punktafgiftspligtige varer, der er overgået til forbrug i afgangsmedlemsstaten.

KFO 31/96 af 10.01.96 om attest for punktafgiftsfritagelse.

KME 1999/C99/08 af 10.4.99 om de moms- og punktafgiftsregler, der fra den 1. juli 1999 skal anvendes ved salg af varer til rejsende om bord på færger og fly eller i lufthavne inden for Den Europæiske Union.

KHE 2000/789 af 29.11.00 om retningslinier for godkendelse af oplagshavere henhørende under RDIR 92/12 med hensyn til punktafgiftspligtige varer.

EP/RBE 1152/03 af 16.06.03 om edb-mæssig registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (EMCS-systemet).

Alkohol og alkoholholdige drikkevarerRDIR 92/83 af 19.10.92 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer.

RDIR 92/84 af 19.10.92 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer.

KFO 3199/93 af 22.11.93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift (senest ændret ved KFO 2205/04 af 21.12.04).

EnergiprodukterRDIR 2003/96 af 27.10.03 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (ændret ved RDIR 2004/74 og 2004/75 af 29.04.04).

RDIR 95/60 af 27.11.95 om afgiftsmærkning af gasolier og petroleum.

KBE 2001/574 af 13.07.01 om et fælles stof til afgiftsmærkning af gasolier og petroleum (ændret ved KBE 2002/269 af 08.04.02).

TobaksvarerRDIR 95/59 af 27.11.95 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift (ændret ved RDIR 99/81 af 29.07.99 og RDIR 2002/10 af 12.02.02).

RDIR 92/79 af 19.10.92 om indbyrdes tilnærmelse af cigaretafgifterne (ændret ved RDIR 99/81 af 29.7.99, RDIR 2002/10 af 12.2.02 og RDIR 2003/117 af 05.12.03)).

RDIR 92/80 af 19.10.92 om indbyrdes tilnærmelse af afgifterne på andre former for forarbejdet tobak end cigaretter (ændret ved RDIR 99/81 af 29.7.99, RDIR 2002/10 af 12.02.02 og RDIR 2003/117 af 05.12.03).

Administrativt samarbejdeRFO 2073/2004 af 16.11.04 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet.

Inddrivelse af afgifterRDIR 76/308 af 15. marts 1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger (senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003).