Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit E.A.1 Generelt om punktafgifter.