Forord Afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) fremgår af lovbekendtgørelse ►.

Loven trådte i kraft den 1. april 1996. Baggrunden for loven er ønsket om en forstærket indsats over for forureningen fra nikkel-cadmium-akkumulatorer.

Samtidig er der iværksat regler om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkelcadmium-batterier). Administrationen af godtgørelsesordningen varetages af Miljøstyrelsen. Evt. spørgsmål om godtgørelsesordningen skal derfor rettes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, tlf. 3266 0100.

Lovændringer mv. Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændring

414

14.06.1995 Lov om afgift af blyakkumulatorer og hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer

397

22.05.1996 Blyakkumulatorer udgår

1098

29.12.1997 Klagestrukturen

561

03.08.1998 Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

165

15.03.2000 Opkrævningsloven
1029 22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf
428  06.06.2005  Kommunalreformen konsekvensændringer
►1251◄ ►06.12.2006◄ ►Lovbekendtgørelse◄