Forord Afgift af kvælstof fremgår af lov nr. 418 af 26. juni 1998 om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m., (kvælstofafgiftsloven) med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Afgiften blev indført pr. 1. august 1998, og loven er en del af Vandmiljøplan II, som skal ses i sammenhæng med lovbekendtgørelse nr. 757 af 29. juni 2006 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, som administreres af Plantedirektoratet under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med senere ændringer.

Lovændringer mv.Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændring

418

26.06.1998 Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

165

15.03.2000 Opkrævningsloven
1029 22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf
325 18.05.2005  Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 

428

06.06.2005 Kommunalreformen konsekvensændringer