Afgiftspligtige varer
§ 22, stk. 1-3
Ved indførsel fra udlandet, herunder modtagelse fra EU-lande af visse varer, som ikke i sig selv er chokolade- eller råstofafgiftspligtige, men som indeholder chokolade- eller råstofafgiftspligtige bestanddele, skal der betales afgift (dækningsafgift).

VareområdeAfgiftspligten omfatter varer under toldtarifpositionerne 1806, 1901, 1904, 1905, 2008, 2105, 2106 og 2202, der ikke i sig selv er chokolade- eller råstofafgiftspligtige, men som indeholder afgiftspligtige varer som beskrevet i afsnit D.1.1.1 og D.1.8.1, f.eks.:

  • kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør, chokolade,
  • lakrids, tyggegummi, 
  • mandler, nødder, abrikoskerner, ferskenkerner, jordnødder
  • masser fremstillet af mandler, nødder, abrikoskerner og ferskenkerner

Jordnøddemasse/-pasta er dog ikke omfattet af råstofafgiftspligten og dermed heller ikke af dækningsafgiftspligten, jf. SKM2002.643.LSR.

De anførte toldtarifpositioner omfatter følgende varer:

Pos. 1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, fx visse pulvere til tilberedning af kakaodrikke, creme, desserter o.l.
Pos. 1901 Tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, stivelse, maltekstrakt, mælk eller mejeriprodukter, fx visse pulvere.
Pos. 1904 Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter, fx corn flakes; korn (kerner), undtagen majs, forkogt eller på anden måde tilberedt, fx visse morgenmadsprodukter.
Pos. 1905 Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, fx isvafler og kræmmerhuse; oblater o.l. varer af mel eller stivelse.
Pos. 2008 Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, fx kokosmiks. Jordnøddesmør er undtaget fra afgiftspligten.
Pos. 2105 Konsum-is
Pos. 2106 Tilberedte næringsmidler, fx visse pulvere og sammensatte tilberedninger.
Pos. 2202 Drikkevarer, fx kakaomælk

En virksomhed importerer ispinde med tyggegummi i. Da ispindene er omfattet af toldtariffens pos. 2105 (konsum-is), og tyggegummi er omfattet af chokoladeafgift efter lovens § 1 (se afsnit D.1.1.1), skal der betales dækningsafgift af ispindenes indhold af tyggegummi, se nærmere om afgiftssatserne nedenfor.

Afgiftssats
§ 22, stk. 4
Dækningsafgiften betales ved indførslen, herunder modtagelse fra EU-lande - også af virksomheder, der er registreret efter chokoladeafgiftsloven - og beregnes på grundlag af vægten af de i varerne indeholdte afgiftspligtige bestanddele efter følgende satser:

Kokos 5,30 kr. pr. kg
Behandlede jordnødder 10,60 kr. pr. kg
Andre sukkerholdige bestanddele 23,75 kr. pr. kg
Andre sukkerfrie bestanddele 20,20 kr. pr. kg

 

Tidligere afgiftssatserDækningsafgiften har tidligere udgjort:

1.1.2010-31.12.2011:

Kokos 5,30 kr. pr. kg
Behandlede jordnødder 10,60 kr. pr. kg
Andre sukkerholdige bestanddele 17,75 kr. pr. kg
Andre sukkerfrie bestanddele 14,20 kr. pr. kg

1.1.1998-31.12.2009:

Kokos 4,25 kr. pr. kg
Behandlede jordnødder 8,50 kr. pr. kg
Andre afgiftspligtige bestanddele

14,20 kr. pr. kg

Afgiftspligtig mængde
§ 22, stk. 5
Dækningsafgiften beregnes efter varernes faktiske indhold af afgiftspligtige bestanddele og en erklæring herom fra fabrikanten skal fremlægges.

Dokumentation
§ 22, stk. 9
Virksomheder, som ønsker at anvende satsen for sukkerfrie varer, skal kunne fremlægge dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, skal afgiften beregnes med satsen for produkter med sukkerholdige bestanddele.

Bagværk med chokoladeovertrækVed indførsel af bagværk med overtrækschokolade skal der betales dækningsafgift af overtrækket i sin helhed, dvs. kakaoindhold, fedtstoffer og andre tilsætningsstoffer. Der er hermed afgiftsmæssig ligestilling for alt chokoladeovertræk, idet virksomheder, der er registreret efter lovens § 3, stk. 2, for fremstilling af overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor til kager, ligeledes skal betale afgift af hele mængden af det færdigfremstillede overtræk.

Momsnævnet har i en lignende sag truffet afgørelse om, at ved indførsel af kager med chokoladeglasur skal der betales dækningsafgift af vægten af hele glasuren, jf. bestemmelsen i lovens § 1, stk. 1, nr. 1. Der er herved henset til, at det i bestemmelsen er anført, at der skal svares afgift af bl.a. kakaopræparater af enhver art. Glasuren på kagen er således afgiftspligtig efter lovens kapitel 1.

Konsum-is med chokoladeovertrækVed indførsel af konsum-is med indhold af chokoladeovertræk, dvs. overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor, kan dækningsafgiften dog beregnes af en afgiftspligtig vægt, der opgøres som chokoladeovertrækkets vægt med fradrag af 45 pct.

Der er hermed afgiftsmæssig ligestilling for indførte varer med overtræk og her i landet fremstillet konsum-is med tilsvarende chokoladeovertræk. Der henvises til bestemmelsen for opgørelse af den afgiftspligtige mængde chokoladeovertræk til konsum-is i D.1.4.1.

§ 22, stk. 7Hvis varemodtageren ikke har en fabrikanterklæring, skal afgiften beregnes efter et indhold af afgiftspligtige bestanddele på 50 pct. af varens nettovægt og med brug af satsen for den højst beskattede af bestanddelene.