Vareområde
§ 1, stk. 2
Følgende varer er fritaget for afgift på visse betingelser:

Apotekervarer
§ 1, stk. 2, nr. 1
Varer, hvis udlevering i medfør af lov om lægemidler er forbeholdt apotekerne, er fritaget for afgift. Afgiftsfritagelsen omfatter både færdige produkter og halvfabrikata og råvarer til fremstilling af nævnte produkter.

Der er afgiftsfritagelse for varer, hvis udlevering i medfør af lov om lægemidler, lov nr. 1180 af 12. december 2005, er forbeholdt apotekerne, og varer, der er lægemidler, men som ud fra en konkret sundhedsfaglig vurdering kan forhandles udenfor apotek. Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011, fastsætter i en specialliste, hvilke lægemidler, der undtagelsesvist kan forhandles udenfor apotek. Afgiftsfritagelsen omfatter både færdige produkter og halvfabrikata og råvarer til fremstilling af nævnte produkter.

Kakaoholdige produkter
§ 1, stk. 2, nr. 2 og 3 og stk. 3
Af følgende produkter skal der på visse betingelser kun betales chokoladeafgift af den mængde kakao, der er medgået til fremstillingen:

Pulvere o.l. til fremstilling af kakaodrikke

 • varens kakaobestanddel skal udgøre mindre end 30 pct. af varens rene nettovægt (tørstofindhold)
 • varen må udelukkende markedsføres som bestemt til fremstilling af kakaodrikke, og emballagens oplysninger skal være i overensstemmelse hermed.
Kakaoekstrakt til fremstilling af kakaodrikke
 • varens kakaobestanddel skal udgøre mindre end 30 pct. af varens tørstofindhold.
 • varen skal tydeligt mærkes og benævnes på dansk eller andre sprog, der kun ved uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk - ikke med brug af betegnelsen chokolade, men - som koncentrat til fremstilling af kakaodrikke.
 • varen må i øvrigt kun kunne bruges til og markedsføres til brug ved fremstilling af kakaodrikke.
Mælkeprodukter
 • varen, dvs. kakao- og chokolademælk og andre kakaoholdige mælkeprodukter, fx smelteost og fromage, skal være helt færdigfremstillet til forbrug
 • varens kakaobestanddel skal udgøre mindre end 5 pct. af varens rene nettovægt.
Buddingpulver mv.
§ 1, stk. 2, nr. 4 og stk. 3
 • varen, dvs. budding-, dessert-, fromage- og kagepulver, skal fremtræde i pulverform
 • varens kakaobestanddel skal udgøre mindre end 25 pct. af varens rene nettovægt.
Smørcreme, kagemasse
§ 1, stk. 2, nr. 6 og
stk. 3
 • varen, dvs smørcreme o.l. kagemasse, sælges i pakninger på mindst 5 kg
 • varens kakaobestanddel skal udgøre mindre end 5 pct. af varens rene nettovægt
 • varen må ikke have indhold af råstofafgiftspligtige varer (mandler, nødder mv.).

Afgiftsfritagelsen er endvidere betinget af, at kakaoindholdet på tydelig måde oplyses på varens detailsalgsemballage og i fakturaer, prislister o.l. ved en nøjagtig angivelse af kakaoindholdet i pct. af varens rene nettovægt.

Ved indførsel af kakaoholdige produkter, som omfattes af afgiftsfritagelsen, skal der betales dækningsafgift, se D.1.10.

Vafler
§ 1, stk. 2, nr. 5 og
stk. 3
Isvafler (kræmmerhuse o.l.), helt eller delvis i forbindelse med chokolade, kakao eller erstatning herfor, er fritaget for afgift.

Der er hermed afgiftsmæssig ligestilling mellem alle isvafler i forbindelse med chokolade, idet der kun skal betales afgift af den medgåede chokolademængde.

Endvidere er varer, der består af to eller flere vaffelbunde med mellemlæg af kakaocreme og/eller masser af mandler, nødder e.l. fritaget for afgift, såfremt den samlede mængde af kakao, mandler, nødder mv. ikke overstiger 7,5 pct. af varens samlede nettovægt.

Der skal betales afgift af den mængde chokolade, kakao, mandler, nødder mv., der er medgået til fremstillingen, ligesom der ved indførsel af varerne skal betales dækningsafgift, se D.1.10

HelseprodukterAfgiftsfritagelsen omfatter helseprodukter, der hovedsagelig består af frugt, nødder og kornprodukter. Varerne fremtræder som en brunlig masse dækket af gråt overtræk bestående af mel og kartoffelstivelse.

Varerne benævnes fx frugtsnitte, jordbærsnitte, orangesnitte, brombærsnitte og hasselnøddesnitte. De er indpakket og sælges enkeltvis. Ved markedsføringen er der lagt vægt på, at varerne er et sundt og nærende mellemmåltid, ligesom varerne i salgslokalerne udbydes til salg sammen med andre helseprodukter.

Varerne skal klart fremtræde som helseprodukter og udelukkende markedsføres som sådanne. Varerne må ikke angives at konkurrere med chokoladeafgiftspligtige varer.

For visse helseprodukter, fx hasselnøddesnitter, skal der ved indførsel fra udlandet betales dækningsafgift, se D.1.10.