Dato for offentliggørelse
15. januar 2005
Overordnede emner
Afgift
Resumé
Punktafgiftsvejledningen er opdateret med redaktionel afslutning pr. 31. december 2004.
Hvad er nyt?

Januar 2005

Motorkøretøjer mv.E.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer

  • Satser og beløbsgrænser (skalaknæk) ændret pr. 1. januar 2005, jf. E.1.4.1.
  • Gebyr for ekspedition af køretøjer, der ønskes udført mod godtgørelse af registreringsafgift, hævet fra 150 kr. til 170 kr., jf.E.1.6.

Energi og kuldioxidF1 Mineralolieprodukter og F5 Kuldioxid

 

  • Afgiften på svovlfri benzin og svovlfri diesel nedsættes og biobrændstoffer anvendt som motorbrændstof fritages for CO2-afgift (nyhedsbrev af december 2004), jf. F.1., F.1.1., F.1.7.1, F.5., F.5.1., F.5.5., F.5.8.
  • Tidligere afgiftssatser - jf. F.5 Bilag (nyt punkt i vejledningen)

Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgiftF.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift

Afgiftssatser og godtgørelsessatser, jf. F.6.1.4 (punktet udvidet med godtgørelsessatser)

F.6.2.3. Afgørelser -udlejningsvirksomheder

 

 

F.6.8.9. Domme og kendelser - måling af energi

 

 

F.6.11.6. Afgørelser - motorbrændstof - rutekørsel

 

 

MiljøafgifterG.1.1.4 Poser

G.5.6.3 Ledningsført vand

  • Ny lov (nr. 1391 af 20. december 2004) der ophæver vandafgiftslovens § 9, stk. 2 og bilaget til vandafgiftsloven, således at de liberale erhverv mfl., der er momsregistrerede, herefter kan få vandafgiften tilbagebetalt i samme omfang, som der gives fradrag for købsmoms af vand, når dette er forbrugt i virksomheden.

 

ISBN-nummer
978-87-7552-647-6
Pdf-udgave
PVL_2005_1.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Punktafgiftsvejledning 2005 - 1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.