Dato for offentliggørelse
18 jan 2004 15:45
Overordnede emner
Afgift
Resumé

Punktafgiftsvejledningen er en samling af de gældende regler inden for punkt- og miljøafgiftslovgivningen, der administreres af ToldSkat.

Hvad er nyt?

Januar 2004

Del A Generelt om punkt- og miljøafgifter
A.9 Afgift af varer, der modtages fra udlandet

  • Bortfald af 24-timers-reglen, lov nr. 962 af 2.12.2003, se A.9.2.1

A.12

  • Bortfald af 24-timers-reglen, lov nr. 962 af 2.12.2003, se A.12.2.2

A.15 EU-punktafgifter

  • Mineralolieprodukter - nyt EU-direktiv, se A.15.4

Del B Drikkevarer
B.3 Øl

  • Afgiftssats - omlægning af ølafgiften pr. 1.10.2004, se B.3.1

Del E Motorkøretøjer mv.
E.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer

  • Genoptagelse af ekspeditioner med 0-1 år gamle køretøjer, TSS-cirkulære 2004-01, se E.1.4.1

Del F Energi og kuldioxid
F.4 Naturgas og bygas

  • Registreringsbestemmelser - ikrafttræden, jf. bek. nr. 964 af 3.12.2003, se F.4.2

F.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift 

F.9 Tilskud til elproduktion

  • Tilskud til nye industrielle kraftvarmeværker - bortfald af tilskud, lov nr. 1232 af 27.12.2003, se F.9.2.2

Del G Miljøafgifter
G.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier

  • Emballage - læskedrikkoncentrater, SKM2003.575.LSR, se G.1.1.2
  • Emballage - øl og mineralvand - afgiftsnedsættelse pr. 1.2.2004, se G.1.2.1 

G.11 Svovlafgift

  • Rent træ - præcisering vedr. lov nr. 393 af 6.6.2002, se G.11.1

Del I Andre afgifter
I.1 Glødelamper mv. og elektriske sikringer

ISBN-nummer
978-87-7552-494-5
Pdf-udgave
2004_1.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Punktafgiftsvejledning 2004 - 1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.