Dato for offentliggørelse
14 Jul 2003 15:28
Overordnede emner
Afgift
Resumé

Punktafgiftsvejledningen er en samling af de gældende regler inden for punkt- og miljøafgiftslovgivningen, der administreres af ToldSkat. Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af reglerne, dog undtagen kontrolregler, og med henvisning til de relevante love og bekendtgørelser mv.

Hvad er nyt?

Pr. 1. juli 2003

Del A Generelt om punkt- og miljøafgifter

A.9 Afgift af varer, der modtages fra udlandet

  • Varemodtagere - indførsel af ikke-bestillingssvarende varer, se A.9.1
  • Privatpersoner - flyttegods, se A.9.2.1

A.15 EU-punktafgifter

  • Beslutning om et elektronisk forsendelsessystem, se A.15.4
  • Udfyldning af ledsagedokument, se A.15.5.5

Del B Drikkevarer
B.1. Spiritus

B.4 Mineralvand

Del C Tobak mv.
C.1 Cigaretter og røgtobak

Del E Motorkøretøjer
E.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer

  • Afgiftssatser - månedlig regulering, lov nr. 395/2003, se E.1.4.1
  • Fradrag for ESP-system og selealarm, lov nr. 443/2003, se E.1.5
  • Ombygning, SKM2003.305.LSR, se E.1.3.2

Del F Energi og kuldioxid
F.1 Mineralolieprodukter

F.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift 

F.9 Tilskud til elproduktion

  • Ændring af tilskudssatser mv., bek. nr. 512/2003, se F.9.2

Del G Miljøafgifter
G.5 Ledningsført vand

G.13 Spildevand

G.14 Kvælstof

-------------------------------------------------------

ISBN-nummer
978-87-7552-428-7
Pdf-udgave
PVL_2003_1.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Punktafgiftsvejledning 2003 - 1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.