Dato for offentliggørelse
19 Apr 2002 11:19
Overordnede emner
Afgift
Resumé

Punktafgiftsvejledningen er en samling af de gældende regler inden for punkt- og miljøafgiftslovgivningen, der administreres af ToldSkat.

Reglerne fremgår af de gældende love og bekendtgørelser for de enkelte punkt- og miljøafgifter. Der er i indledningen til de enkelte afsnit henvist med nr. og dato til de respektive love, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser, som kan findes på internettet, se fx Skatteministeriet (lovstof) (http://www.skm.dk/jura/).

Vejledningen er udtryk for Told- og Skattestyrelsens opfattelse af gældende praksis, og er bindende for myndighederne, medmindre vejledningens indhold klart ikke er i overensstemmelse med højere rangerende retskilder, dvs. lovgivningen, bekendtgørelser, cirkulærer, domspraksis og Landskatterettens praksis.

Vejledningen har til formål at være en hjælp i det praktiske arbejde med punkt- og miljøafgiftsreglerne, herunder en hjælp for registrerede virksomheder og deres revisorer, advokater mfl. i arbejdet med at sikre en korrekt afregning og evt. godtgørelse af punkt- og miljøafgifter.

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af reglerne vedr. afgifterne, undtagen kontrolbestemmelser, straffebestemmelser e.l.,

ISBN-nummer
978-87-7552-353-1
Pdf-udgave
2002.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Punktafgiftsvejledning 2002" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.