Dato for udgivelse
15 maj 2001 10:03
SKM-nummer
SKM2001.193.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99-01-301-00379
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
moms, momspligtig, skorstensfejer, konkurrence
Resumé
Told- og Skattestyrelsen har meddelt Kommunernes Landsforening, at lovpligtig skorstensfejning er omfattet af momslovens § 4, stk. 1, idet den leveres mod vederlag. Ydelsen leveres også af en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3, stk. 2, nr. 3, hvorfor der skal betales afgift af en sådan levering.
Reference(r)

momsloven § 3, stk. 2, nr. 3
momsloven § 4, stk. 1

Told- og Skattestyrelsen har meddelt Kommunernes Landsforening, at lovpligtig skorstensfejning er omfattet af momslovens § 4, stk. 1, idet den leveres mod vederlag. Ydelsen leveres også af en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3, stk. 2, nr. 3, hvorfor der skal betales afgift af en sådan levering.

Reglerne om skorstensfejning fremgår af bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 om brandforanstaltninger for skorstene og ildsteder. Ifølge denne bekendtgørelse skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der i kommunen er et tilbud om lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at husejerne skal betale et gebyr for skorstensfejerarbejde, ligesom kommunalbestyrelsen kan beslutte, at gebyret opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter.

I andre kommuner er det skorstensfejeren, der opkræver gebyret for sit arbejde.

Da der alene er tale om, at kommunalbestyrelsen skal have et tilbud til husejerne, og husejerne dermed ikke er forpligtet til at benytte sig af dette, men frit kan benytte en hvilken som helst anden skorstensfejer, er det styrelsens opfattelse, at kommunen leverer ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder. Kommunen er således en afgiftspligtig person, og ydelsen er momspligtig, jf. momslovens § 4, stk. 1. Dette gælder uanset, om gebyret opkræves over ejendomsskattebilletten, eller husejerne betaler et gebyr for skorstensfejerarbejde.