Date of publication
18 Feb 2019 13:27
Serial number
E 246 PL
Summary

Niniejsze wskazówki są przeznaczone dla osób, które posiadają przedsiębiorstwo zarejestrowane lub mające siedzibę za granicą, ale wykonują działalność na terenie Danii. Wskazówki zawierają informacje o zasadach odprowadzania podatku dochodowego rzez przedsiębiorstwo i jego właściciela.

What's new?

Polsk version

ISBN number
978-87-417-0471-5
Agency
Danish Tax Agency
PDF
Podmiot_gospodarczy_objęty_obowiązkiem_podatkowym_w_Danii.pdf