Pensionskunder, der har bopæl i udlandet, er som udgangspunkt ikke skattepligtige af pensionsafkast efter pensionsafkastbeskatningsloven (PAL), medmindre de fortsat er fuldt skattepligtige til Danmark og ikke er omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst som siger, at de er skattemæssigt hjemmehørende i et andet land end Danmark.

Fritagelse for PAL-skat

Pensionskunder, der ikke er skattepligtige efter PAL-loven, kan søge om at blive fritaget for at betale PAL-skat.

Hvis du ønsker at søge om fritagelse, skal du bruge blanket 07.058, der skal sendes til Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing. Alternativt kan du sende den digitalt via skat.dk/kontakt.

Husk at vedlægge dokumentation for den fulde skattepligt til et andet land, for eksempel en bopælsattest fra bopælslandet.

Når du har indsendt blanketten, undersøger Skattestyrelsen, om du opfylder betingelserne for at være fritaget for at betale skat af pensionsafkast. Hvis du gør det, udsteder Skattestyrelsen en fritagelseserklæring, som du selv skal aflevere i de penge- eller pensionsinstitutter, som du har danske pensionsordninger i.

Det er penge- og pensionsinstitutterne, som indeholder pensionsafkastskatten, og først når du har afleveret fritagelseserklæringen, må de undlade at indeholde skatten. Det betyder, at hvis du ikke afleverer erklæringen i dit institut, så vil der stadig blive trukket pensionsafkastskat på din pensionsordning, selv om du har en fritagelse herfor.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis du igen bliver pligtig til at betale skat af pensionsafkast efter PAL-loven, så har du pligt til selv at meddele det til både de institutter, som du har afleveret fritagelseserklæringen i, og til Skattestyrelsen. Hvis du ikke gør det, kan du straffes med bøde.

Bemærk, at det ikke er muligt at få en fritagelseserklæring, hvis du er bosiddende i Grønland efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Grønland.