Formueafkast af pensionsordninger beskattes med 15,3 %.

Hvornår anvendes satsen?

Satsen anvendes både, når der er tale om værdistigning, og når der er tale om tab. Hvis værdien er steget, bliver der beregnet en positiv skat til betaling. Er der tale om et tab, bliver der beregnet en negativ skat, som bliver fremført til modregning i senere års skat. Se mere under punktet Hvordan opgøres skatten?