Dato for offentliggørelse
25 maj 2021 15:43
Serienummer
P nr. 21
Resumé

Denne vejledning er for kunder med pensionsopsparing i penge- og pensionsinstitutter og beskriver beregningen og opkrævningen af skat af afkast på pensionsordninger.

Hvad er nyt?

Vejledningen er gjort læsevenlig med underoverskrifter til brug for højtlæsning. Vejledningen er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0670-2
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen