Dato for offentliggørelse
16 jul 2012 07:48
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Resumé
Vejledningen er en samlet fremstilling af reglerne for vurdering af fast ejendom.
Hvad er nyt?

-

ISBN-nummer
978-87-7121-513-7
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Vurderingsvejledning 2012-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.