Dato for offentliggørelse
15 jul 2011 11:15
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Resumé
Vejledningen er en samlet fremstilling af reglerne for vurdering af fast ejendom.
Hvad er nyt?
-
ISBN-nummer
978-87-7121-183-2
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Vurderingsvejledning 2011-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.