Dato for offentliggørelse
21 jan 2011 11:56
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Resumé
Vejledningen er en samlet fremstilling af reglerne for vurdering af fast ejendom.
Hvad er nyt?
Der er kun foretaget redaktionelle ændringer og foretaget tilføjelser som følge af ny lovgivning samt tilføjet nye afgørelser.
ISBN-nummer
978-87-7121-031-6
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Vurderingsvejledning 2011-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.