Dato for offentliggørelse
20 Jul 2010 07:56
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Resumé
Vejledningen er en samlet fremstilling af reglerne for vurdering af fast ejendom.
Hvad er nyt?
-
ISBN-nummer
978-87-7059-911-5
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Vurderingsvejledning 2010-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.