Dato for offentliggørelse
15 jul 2009 07:22
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Resumé
Vejledningen er en samlet fremstilling af reglerne for vurdering af fast ejendom.
Hvad er nyt?

For skovejendomme er beskrevet en ny praksis, hvorefter det ikke længere er muligt at give et tillæg for herlighed/merværdi til skove og plantagers grundværdi.

Herudover er der kommet et nyt afsnit om Natura 2000-arealer.

I afsnittet om fradrag i grundværdien for forbedringer er beskrevet en ny praksis, hvorefter anlægs- og betalingstidspunkt ikke mere er afgørende for, om der kan opnås fradrag i grundværdien for forbedringer.

Endelig er der foretaget redaktionelle ændringer i forhold til forrige version af vejledningen, 2009-1.

ISBN-nummer
978-87-7059-675-6
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Vurderingsvejledning 2009-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.