Dato for offentliggørelse
15 Jan 2007 08:15
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Resumé
Vejledningen er en samlet fremstilling af reglerne for vurdering af fast ejendom.
Hvad er nyt?

Skatterådets årsreguleringssatser. Se bilag 2.

A.2.2.3. Militære flyvestationer.

C.3. Fradrag i grundværdien for forbedringer.

ISBN-nummer
978-87-7059-74-5
Pdf-udgave
08_Vurdering_2007_1.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Vurderingsvejledning 2007-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.