Dato for offentliggørelse
15 Jan 2006 20:20
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Resumé
Vejledningen er en samlet fremstilling af reglerne for vurdering af fast ejendom.
ISBN-nummer
978-87-7552-839-8
Pdf-udgave
Vurdering_2006_1.ny1.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Vurderingsvejledning 2006-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.