Dato for offentliggørelse
15 aug 2003 13:56
Overordnede emner
Ejendomsvurdering + Skat
Resumé

Vejledningen indeholder en ajourført fremstilling af gældende regler og praksis på vurderingsområdet.

Som noget nyt er fremstilingen blevet suppleret med et kapitel om proces, idet der på vurderingsområdet er sket væsentlige ændringer på det processuelle område. Endvidere er skattestopsreglerne omtalt dels i et nyt kapitel om omberegninger og dels i kapitlet om ejendomsbeskatningen. 

Hvad er nyt?

Vejledningen er blevet ajourført med et kapitel om proces og tilført de juridiske kapitler fra en tidligere trykt vejledning.

Den nye struktur på vurderingsområdet er indarbejdet ligesom den sidende regerings skattestop også er indarbejdet. 

ISBN-nummer
978-87-7552-460-0