Dato for offentliggørelse
15 Jan 2008 11:15
Overordnede emner
Skat
Resumé

 udgiver en ligningsvejledning. Vejledningen har til formål at være en hjælp - en håndbog - i det praktiske ligningsarbejde og består af fem bind.

Vejledningen giver udtryk for opfattelse af gældende praksis.

Hvad er nyt?

Arveloven med ikrafttræden 1. januar 2008 er indarbejdet i det omfang DBSL henviser hertil.

Ændrede regler for beskatning af aktieindkomst med virkning for indkomståret 2008 er indarbejdet.

Aktiver, der er afgørende for boets skattefrihed eller ej efter DBSL § 6, er tydeliggjort.

ISBN-nummer
978-87-7059-306-9