Dato for offentliggørelse
17 Jul 2006 09:04
Overordnede emner
Skat
Resumé

 udgiver en ligningsvejledning. Vejledningen har til formål at være en hjælp - en håndbog - i det praktiske ligningsarbejde og består af fem bind.

Vejledningen giver udtryk for opfattelse af gældende praksis.

Hvad er nyt?

Nye regler om restskat for mellemperioden ved dødsfald den 15. marts 2006 eller senere.

Reglerne om opkrævning af restskat for mellemperiode i et skattefritaget dødsbo er lempet for dødsfald den 15. marts 2006 eller senere.

  • Grænsebeløbet for 2006 er blevet ændret fra 21.900 kr. til 30.000 kr.
  • Kun den del af restskatten, der overstiger 30.000 kr., skal indbetales.
ISBN-nummer
978-87-7552-954-8
Pdf-udgave
LV_Doedsfald_2006_3.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Ligningsvejledningen; Beskatning ved dødsfald 2006-3" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.