åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.E.4.12.3 Ved skattefri spaltning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Ved skattefri spaltning efter fusionsskatteloven er det ved vurdering af de acontoskattemæssige aspekter nødvendigt at skelne mellem

  1. spaltning, hvor det indskydende selskab fortsætter og
  2. spaltning, hvor det indskydende selskab ophører.