åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.E Skatteberegning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Afsnittet omhandler den beløbsmæssige opgørelse af den endelige indkomstskat efter selskabsbeskatningsloven (SEL), dvs. beregning af skatten samt tillæg og nedsættelser af denne. Desuden gennemgås acontoskatteordningen.