åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.
Gammel formulering af ABL § 2 aDen tidligere ABL § 2 a, som affattet ved lovbek. nr. 974 af 21. september 2004, er ophævet med virkning fra og med indkomståret 2004, jf. lov nr. 407 af 1. juni 2005. 

Genoptagelse - skatteansættelser efter den gamle ABL § 2 a Vedrørende genoptagelse af skatteansættelser efter den gamle ABL § 2 a for tidligere år henvises til ligningsvejledningen, Selskaber og Aktionærer, 2007-2, S.G.9.