åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.G.8.1 Næringsbegrebet" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Næringsaktier er defineret som aktier, der er erhvervet som led i den skattepligtiges næringsvej af skattepligtige, der udøver næring ved køb og salg af aktier (ABL § 17 stk. 1). Bestemmelsen må fortolkes i overensstemmelse med det almindelige skatteretlige næringsbegreb. Der er dog ikke tale om næringsaktier, når der er tale om aktier erhvervet som led i vederlagsnæring. Se nærmere om vederlagsnæring i afsnit  S.G.8.1.2.