åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.G.8 Næringsaktier" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Reglerne om beskatning af næringsaktier findes i ABL § 17. Denne bestemmelse går forud for bestemmelserne i ABL §§, 8, 9, 12-14, 17 A og 22, jf. ABL § 17, stk. 4, i den ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 fastsatte formulering. 

Er der tale om næringsaktier, finder de nævnte bestemmelser derfor ikke anvendelse.

Overgangsreglerne i ABL §§ 44 og 47 finder heller ikke anvendelse for næringsaktier.

Derimod kan ABL § 17 ikke finde anvendelse på aktier, som er omfattet af ABL §§ 10, 15, 16, stk. 1, 18 og 19, jf. ABL § 17, stk. 4, i den ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 fastsatte formulering.