åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.G Beskatning ved afståelse af aktier, andelsbeviser og lign." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.