åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.G Beskatning ved afståelse af aktier, andelsbeviser og lign." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.