De øvrige betingelser og vilkår finder tilsvarende anvendelse ved sambeskatning af søsterselskaber og fast driftssteder efter selskabsskattelovens § 31, stk. 4 og 5.

Ved sambeskatning af søsterselskaber efter selskabsskattelovens § 31, stk. 4, anses samtlige danske søsterselskaber mv. med fælles moderselskab for moderselskab i relation til vilkår 2.1. og 2.6.

Ved sambeskatning af søsterselskaber efter selskabsskattelovens § 31, stk. 4, anses det danske søsterselskab mv., der i henhold til vilkår 3 er udpeget som hovedsøsterselskab, for moderselskab i relation til vilkår 2.2. og 2.5.3. samt selskabsskattelovens § 29 A, stk. 3, og § 29 B, stk. 2.

Ligningsrådet henleder i indledningen af TSS-cirkulære 2004-42 opmærksomheden på, at ved sambeskatning af søsterselskaber efter selskabsskattelovens § 31, stk. 4, kan de sambeskattede selskaber, hvis overskydende skat ønskes udbetalt til hovedsøsterselskabet, jf. vilkår 3, indlevere en fuldmagt herom til den skatteansættende myndighed. Foreligger en sådan fuldmagt ikke, må overskydende skat udbetales til det eller de relevante selskab/-er.

Ved sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31, stk. 5, jf. stk. 1, anses det faste driftssted, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 5, for moderselskab i relation til vilkår 2.1., 2.2., 2.5.3. og 2.6. samt selskabsskattelovens § 29 A, stk. 3, og § 29 B, stk. 2.

Ved sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31, stk. 5, jf. stk. 4, finder ovenstående vedrørende sambeskatning efter SEL § 31, stk. 4, anvendelse.