åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Se afsnit S.H.20.2 om skattefri fusion og afsnit S.H.20.3 om skattepligtig fusion.

Se SKM2008.367.SR. Skatterådet bekræftede, at to feriefonde omfattet af ferielovens § 36, stk. 3, kunne fusionere skattefrit. Den ene feriefond kunne foretage en spaltning over til den anden feriefond for så vidt angår den nettopersonaleandel, der omplaceres til den anden feriefond.