åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.I.1 Hvad er en koncern?" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

►Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Under de enkelte afsnit nedenunder fremgår, hvor afsnittet står i Den juridiske vejledning.◄

 x

Hvis et selskab besidder flertallet af de stemmeberettigede aktier i et eller flere andre selskaber, udgør selskaberne til sammen en koncern.Det samme gælder, hvis moderselskabet sammen med et datterselskab gennem aktiebesiddelse eller på anden måde behersker et andet selskab.

Der henvises iøvrigt til SEL, § 31 C, stk. 1 og 2. 

De spørgsmål, som knytter sig til beskatningen af koncerner, er imidlertid ikke begrænset til disse situationer, men omfatter også forholdet mellem flere selskaber, som beherskes af den samme person eller personkreds.

x