Den hidtil gældende KGL § 7 er blevet ophævet ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 §§ 1, nr. 3 og 20, stk. 2. Ophævelsen har virkning for gæld påtaget den 27. januar 2010 eller senere.

Se LV 2010-1 for en beskrivelse af de hidtil gældende regler.

KGL § 7, stk. 2, omfatter gæld i fremmed valuta, der er stiftet før den 27. december 1990, bortset fra gæld i fremmed valuta, der er stiftet af ikke-næringsskattepligtige selskaber, jf. KGL § 41, stk. 7, 1. pkt. Debitorskifte betragtes ikke som stiftelse af ny gæld. For en definition af ikke-næringsskattepligtige selskaber, se afsnit S.C.1.2.2.3.1.