Dato for offentliggørelse
15 jul 2011 11:23
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen er blevet opdateret med de seneste afgørelser, ny lovgivning og satser

Hvad er nyt?
Med vedtagelsen af lov nr. 254 af 30. marts 2011 er der vedtaget en række mindre justeringer af rentefradragsbegrænsningsreglerne i SEL § 11 B. Der er tale om mindre justeringer af opgørelsen af nettofinansieringsudgifterne. Justeringerne er indarbejdet i denne ligningsvejledning.
ISBN-nummer
978-87-7121-175-7
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2011-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.