Dato for offentliggørelse
15 okt 2008 07:50
Overordnede emner
Skat
Resumé

-

Hvad er nyt?
Folketinget har den 12. juni 2008 vedtaget L 181 (Lov nr. 530 af 17. juni 2008), der vedrører skattemæssig selskabskvalifikation mv. Ved lovens vedtagelse er der indsat en ny § 2 C i selskabsskatteloven. Læs nærmere herom i afsnit S.A.2.15.
ISBN-nummer
978-87-7059-503-2
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2008-4" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.