Dato for offentliggørelse
17 jul 2006 08:53
Overordnede emner
Skat
Hvad er nyt?
Afsnit S.D. 5 om CFC-beskatning har fået ny struktur. Der er ikke foretaget egentlige ændrigner i afsnittets indhold, udover, hvad der følger af ny lovgivning. Der er hovedsagligt talt om ændret opbygning af afsnittet.
ISBN-nummer
978-87-7552-951-3
Pdf-udgave
LV_selskaber og aktionær_2006_3.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2006-3" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.