Dato for offentliggørelse
18 Jan 2004 15:30
Overordnede emner
Skat
Resumé

Told- og Skattestyrelsen udgiver en ligningsvejledning til skattemyndighederne. Vejledningen har til formål at være en hjælp - en håndbog - i det praktiske ligningsarbejde og består af fem bind.

Vejledningen giver udtryk for Told- og Skattestyrelsens opfattelse af gældende praksis.

ISBN-nummer
978-87-7552-491-0
Pdf-udgave
LV_2004_1_Bind_S.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2004 - 1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.