Afsnit A.F.1.16 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.4.3.1.10 om afskrivning på driftsmidler.