Afsnittet er omskrevet, se Den juridiske vejledning, afsnit C.A.4.1.5.4.