åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

x►

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning afsnit C.A.9.5 Forældres fradrag for bidrag til børn født uden for ægteskab.