åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.F.3.1 Befordring mellem bopæl og arbejdsplads - privat kørsel" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

►Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske Vejledning. Se afsnit C.A.4.3.3.◄