åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.F.3 Befordringsfradrag" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

►Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske Vejledning. Se afsnit C.A.4.3.3. ◄

.

Afsnit A.F.3.2, om erhvervsmæssig befordring, skal ses i sammenhæng med afsnit A.B.1.7, om befordringsgodtgørelser, da en eventuel udbetalt skattefri godtgørelse vil få betydning for befordringsfradraget. Dette gælder såvel egentlig befordringsgodtgørelse som andre godtgørelser, der antages at indeholde kompensation for udgifter til befordring.