Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning afsnit C.A.4.3.2.7 Musikere.