Afsnittet er omskrevet og kan findes i Den juridiske vejledning afsnit C.A.3.1.6 Godtgørelse af telefonudgifter.