Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. se afsnit C.A.5.3.2 om avis.