åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.1.7 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnit A.B.1.7.1 om skattefri rejsegodtgørelse er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.7.1 og C.A.7.2 om rejseudgifter og godtgørelse heraf.

Afsnit A.B.1.7.3 om generelle betingelser for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse er omskrevet for så vidt angår skattefri rejsegodtgørelse og er flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.7.2 om skattefri godtgørelse af rejseudgifter.

Afsnit A.B.1.7.4 om udlæg efter regning er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.7.2.6 om udlæg efter regning.